Missio

Tärkein työmuodoistamme on kouluissa pidettävät gospelkonsertit. Musiikin ja lyhyiden puheiden kautta pyrimme välittämään evankeliumin sanomaa ja kutsumaan ihmisiä seurakunnan yhteyteen. Kutsumme heitä elämään niistä aarteista mitä Jumalalla on varattuna meille kaikille.